Co je to GIS?

GIS je organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací.

GIS a HZS ČR

Geografické informační systémy Hasičského záchranného sboru ČR patří do oblasti informačních systémů, využívaných i v dalších oblastech lidské činnosti s účelem jejich začlenění do systémů, které pomáhají chránit lidské zdraví, život a majetek.

Vyžadování dat z CDS

Geodata uložená v CDS IOO Lázně Bohdaneč lze poskytovat jednak složkám IZS pro jejich vlastní potřeby, tak i ostatním subjektům (např. studenti pro bakalářské a magisterské diplomové práce). Více k dané problematice lze nalézt zde.