Traumabody

V několika posledních letech došlo na vybraných územích k vytvoření sítě traumatologických bodů. Traumatologický bod je místo, které je označeno tabulkou s jedinečným kódem. Tabulka dále zobrazuje vytištěna telefonní čísla složek IZS a horské služby. V současné době jsou traumabody rozmístěny v Krkonoších, na Šumavě, v Krušných horách a Česko-saském Švýcarsku. K umisťování a zaměřování bodů spolupracovala místní organizace s příslušným krajem, HZS ČR a místní horskou službou. V současnosti jsou identifikátory traumabodů a jejich souřadnice umístěny na příslušných operačních střediscích HZS ČR a nově budou i na tísňové lince TCTV 112.

Traumabod

 

Vloženo do: Data