MV - Generální ředitelství HZS ČR

plk. Ing. Jan Brothánek
jan.brothanek@hzscr.cz
950 819 655

plk. Ing. Bohuslav Ježek
bohuslav.jezek@hzscr.cz
950 819 602

kpt. Ing. Jan Šťastný
jan.stastny@hzscr.cz
950 819 848

Institut ochrany obyvatelstva

Ing. Zdeněk Červenka
zdenek.cervenka@ioolb.izscr.cz
950 580 368

HZS Hlavního města Prahy

kpt. Bc. Lukáš Burian
lukas.burian@hzspraha.cz
950 811 084

HZS Středočeského kraje

kpt. Mgr. David Parkman
david.parkman@sck.izscr.cz
950 870 195

HZS Ústeckého kraje

kpt. Bc. Jaroslav Cíza
jaroslav.ciza@ulk.izscr.cz
950 431 337

HZS Karlovarského kraje

kpt. Ing. Adolf Šikola
adolf.sikola@hzs-kvk.cz
950 370 230

HZS Plzeňského kraje

nprap. Jan Forman
jan.forman@hzspk.cz
950 330 170

HZS Libereckého kraje

kpt. Ing. Jana Leitgebová
jana.leitgebova@hzslk.cz
950 470 084

HZS Královehradeckého kraje

kpt. Bc. Ondřej Horčička
ondrej.horcicka@hkk.izscr.cz
950 530 290

HZS Pardubického kraje

por. Tomáš Hlavatý Dis.
tomas.hlavaty@pak.izscr.cz
950 570 184

HZS Kraje Vysočina

kpt. Ing. Bc. Petr Trefil
petr.trefil@hasici-vysocina.cz
950 270 117

HZS Jihočeského kraje

kpt. Mgr. Michal Moravec
michal.moravec@jck.izscr.cz
950 230 147

HZS Jihomoravského kraje

por. Bc. Pavel Kamenský
pavel.kamensky@firebrno.cz
950 640 301

HZS Zlínského kraje

por. Ing. et Bc. Jana Štěpánů
jana.stepanu@zlk.izscr.cz
950 670 285

HZS Olomouckého kraje

kpt. Bc. Luboš Vlček
lubos.vlcek@hzsol.cz
950 770 533

HZS Moravskoslezského kraje

kpt. Ing. Petr Musial
petr.musial@hzsmsk.cz
950 739 276